26 Ocak 2014 Pazar

Bitcoin miner virüsü nasıl temizlenir?

Bitcoin miner virüsü nasıl temizlenir?
Bilgisayarınızın başlangıcında şu şekilde hata alıyorsanız bilgisayarınıza bitcoin miner virüsü bulaşmış demektir:
Bu iletişim kutusu yerine JIT hata ayıklamayı çağırma
hakkında detaylı bilgi için bu iletinin sonuna bakın.
************** Özel Durum Metni **************
System.Net.WebException: WebClient isteği sırasında özel durum oluştu. ---> System.UnauthorizedAccessException: 'C:\Windows\explorer_1.exe' yoluna erişim reddedildi.
   konum: System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
   konum: System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath)
   konum: System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access)
   konum: System.Net.WebClient.DownloadFile(Uri address, String fileName)
   --- İç özel durum yığını izlemesinin sonu ---
   konum: System.Net.WebClient.DownloadFile(Uri address, String fileName)
   konum: System.Net.WebClient.DownloadFile(String address, String fileName)
   konum: WindowsFormsApplication1.Form1.Form1_Load(Object sender, EventArgs e)
   konum: System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
   konum: System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
   konum: System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
   konum: System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
   konum: System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
   konum: System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
   konum: System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
   konum: System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
   konum: System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
   konum: System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
   konum: System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
   konum: System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

************** Yüklü Derlemeler **************
mscorlib
    Derleme Sürümü: 4.0.0.0
    Win32 Sürümü: 4.0.30319.586 (RTMLDR.030319-5800)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v4.0.30319/mscorlib.dll
----------------------------------------
WindowsFormsApplication1
    Derleme Sürümü: 1.0.0.0
    Win32 Sürümü: 1.0.0.0
    CodeBase: file:///C:/Windows/bat_starter.exe
----------------------------------------
System.Windows.Forms
    Derleme Sürümü: 4.0.0.0
    Win32 Sürümü: 4.0.30319.2003 built by: RTMLDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
----------------------------------------
System.Drawing
    Derleme Sürümü: 4.0.0.0
    Win32 Sürümü: 4.0.30319.2001 built by: RTMLDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
----------------------------------------
System
    Derleme Sürümü: 4.0.0.0
    Win32 Sürümü: 4.0.30319.2001 built by: RTMLDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
----------------------------------------
System.Configuration
    Derleme Sürümü: 4.0.0.0
    Win32 Sürümü: 4.0.30319.1 (RTMRel.030319-0100)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/v4.0_4.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
----------------------------------------
System.Xml
    Derleme Sürümü: 4.0.0.0
    Win32 Sürümü: 4.0.30319.450 built by: RTMLDR
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/v4.0_4.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
----------------------------------------
mscorlib.resources
    Derleme Sürümü: 4.0.0.0
    Win32 Sürümü: 4.0.30319.454 (RTMLDR.030319-4500)
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/mscorlib.resources/v4.0_4.0.0.0_tr_b77a5c561934e089/mscorlib.resources.dll
----------------------------------------
System.resources
    Derleme Sürümü: 4.0.0.0
    Win32 Sürümü: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.resources/v4.0_4.0.0.0_tr_b77a5c561934e089/System.resources.dll
----------------------------------------
System.Windows.Forms.resources
    Derleme Sürümü: 4.0.0.0
    Win32 Sürümü: 4.0.30319.1 built by: RTMRel
    CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.Net/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/v4.0_4.0.0.0_tr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
----------------------------------------
************** JIT Hata Ayıklama **************
JIT hata ayıklamayı etkinleştirmek için, bu uygulamanın veya
bilgisayarın (machine.config) .config dosyasında
system.windows.forms bölümünde jitDebugging değeri ayarlanmış olmalıdır.
Ayrıca uygulama hata ayıklama etkin durumdayken derlenmiş
olmalıdır.
Örneğin:
<configuration>
    <system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
JIT hata ayıklama etkinken, işlenmemiş özel durumlar
bu iletişim kutusunda işlenmek yerine bilgisayarda kayıtlı
JIT hata ayıklayıcısına gönderilir.
bitcoin miner virüsü nasıl temizlenir?

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder